Uppdatering

 

Hej igen!

Vi är nu tillbaka i Sverige och har varit det under två veckor. Anledningen till att uppdateringen slutade i Sydafrika var för att internet höll på att krångla och det gjorde att det inte gick att uppdatera på det sätt vi ville.

Sammanlagt har vi gjort runt 200 enkäter med både elever som har datorerfarenhet och med det som saknar för att kunna ha som kontrollgrupp. 10 intervjuer har genomförts med lärare som har datorerfarenhet. Denna datorinsamling har gett oss ordentligt med data som vi har analyserat och håller för närvarande på att sammanställa det i en slutgiltig rapport.

Här kommer en sammanställning av de olika skolor som vi har besökt.

Området som vi har besökt skolor ligger i Hluhluwe. Ungefär 25 mil ifrån Durban på den östra kusten av Sydafrika.

Skola 1: Låg uppe i bergen där vi generellt fick intrycket av att det var mycket fattigdom. Fanns inga industrier eller företag i närheten och många arbetade med jordbruk. Skolan hade haft ett långt samarbete med Star for life och det hade datorer som de använde i undervisningen. Det fanns runt 30 datorer som befann sig i en datorsal. Det fanns inget internet att tillgå och programvarorna som användes var Microsoft Office och Notepad ++. Enligt oss hade skolan hyfsade förutsättningar för att erhålla en bra undervisning vilket de gjorde på ett bra sätt.

Skola 2: Bättre förutsättningar för själva skolan då de var sponsrade av företaget Sigma. På den här skolan hade inte eleverna tillgång till datorer. De 5 som fanns användes helt av den administrativa personalen. Lärarna som använde datorer i undervisningen använde sina privata datorer.

Skola 3: Här fanns det mycket datorer att tillgå (runt 25) men ingen som användes för närvarande. Skolan hade haft stora problem vad som kommer till ledningen under ett par år. Det höll dock på att ordna upp sig under tiden vi var där så alla verkade positiva till att starta upp undervisningen med datorer igen. Deras datorlärare hade mycket idéer så det kommer att bli bra den dagen undervisningen sätter igång igen.

Skola 4: Den här skolan hade inte några datorer som användes av eleverna. Datorerna var uppställda i ett personalrum där de inte var inkopplade så verkade inte som datorerna användes av lärarna heller. Här var det mer problem med utrymme och brist på datorer. De hade ca 5 datorer och lärare som använde det i undervisningen använde sina egna precis som för skola 2.

Skola 5: Skolan hade ungefär 20 datorer men saknade en lärare i datorkunskap så därför hade de inget datorkunskapsämne. Däremot användes datorerna av elever. Datorerna stod uppställda i ett rum där de kunde användas. Lärarna kunde ta med sig eleverna till datorsalen för att låta de göra en undersökning. Så datorerna användes av eleverna i alla ämnen. Jag kände att det var såhär som det blev mest nytta för alla elever om det inte finns datorer för alla. Det ger alla elever lite kunskaper och möjligheter att utvecklas. Skolan hade också internet att tillgå.

Skola 6: Eleverna läste datorkunskap och det fanns ungefär 20-30 datorer. (Massor med trasiga också) Skolan hade under veckan även blivit sponsrade med surfplattor som skulle kunna användas i fler ämnen. Skolan höll också på att installera internet i samband med detta. Undervisningen verkade ligga på en bra nivå och skolan har enligt oss bra förutsättningar att utbilda duktiga elever i datorkunskap.

Skola 7: Ingen mottagning alls. Det här var skolan som låg längst ifrån någon slags samhälle och var inget utvecklat område. Lärarna och eleverna var inte så bra på engelska så det gjorde att vår undersökning inte blev så bra som vi hade hoppats på. Eleverna läste datorkunskap och hade en lärare som var nyutbildad. Vi har lite svårt att dra en någon slutsats av kvalitén på undervisningen pga. språksvårigheterna.

Skola 8: Den skolan som hade absolut bäst förutsättningar. 30 datorer, 20 laptops, 25 surfplattor. De hade undervisning i datorkunskap men hade mer fri tillgång till att eleverna fick komma och använda datorerna vid behov. I naturkunskapsämnena hade de en så kallad iBox som hade olika programvaror installerat på sig och det var också en projektor. Så en allt-i-ett lösning vilket vi blev SÅ imponerade av. De hade en programvara PhET som hade massor av experiment i sig, anteckningar och simulationer av laborationer så de kunde demonstrera för eleverna. iBoxen kom också med en ritplatta där det gick att orientera sig på skärmen. Ritplattan hade även egenskaper att kunna göra highlight och skriva kommentarer i en projicerad bild.  Vi som lärarstudenter hade själva velat ha samma, då den verkade fantastisk.

Det här var allt för vad vi tänkte beskriva om vår resa till Sydafrika. Vi vill passa på att tacka samtliga som har deltagit i att hjälpa till med vår studie. Riktar ett extra tack till Star for life, alla människor på skolorna och våra handledare på Chalmers.  

Riktar också ett tack till Chalmers Vänner och Chalmers Mastercard för stipendium som täcker resan. Utan er hade det inte varit lika möjligt! 

 

Advertisements